Home     O firmě     Produkty     Akce     Ceník     Ke stažení     Fotogalerie  
Objednávka - ceník platný od 1. 1. 2021 V případě objednávky uveďte IČO a kontakty!
Produkt, služba (ceny jsou uvedeny bez DPH) Kód Standart. cena Cena pro školství DPH Počet Cena
SW JÍDELNA (stručný popis, k vyzkoušení zde) - pracuje v prostředí Java 64/32 bit, pod OS Windows 7 až 11)
Jednotlivé moduly: * - při odhláškách bez objednávek 25% sleva
- modul 0 JÁDRO Zajišťuje základní funkce programy (zálohy dat, přístupy uživatelů atp.) M00 1,30 Kč 1 Kč 21%    
- modul 1 SKLADY evidence skladových zásob (příjemky, výdejky, inventury...) - doporučené moduly M14 ev. M02 M01 3 510 Kč 2 700 Kč 21%    
- modul 2 POKLADNY operace v hotovosti (platby strávníků, příjemek, faktur, IDM, ...) M02 1 170 Kč 900 Kč 21%    
- modul 3 STRÁVNÍCI evidence strávníků (odhlášky, školné, hospodaření...) - doporučené moduly M08, M02 ev. M14 M03 4 290 Kč 3 300 Kč 21%    
- modul 4 HROMADNÍ STRÁVNÍCI jako M03 + možnost více porcí na den - doporučené moduly M14, M02 ev. M08 M04 2 340 Kč 1 800 Kč 21%    
- modul 5 SPOTŘEBNÍ KOŠ výpočet podle vyhlášky 107/2005 Sb. - nutný modul M01, doporučený modul M03 M05 650 Kč 500 Kč 21%    
- modul 6 JÍDELNÍ LÍSTKY a NORMOVÁNÍ tisky s alergeny, množstvím a export na Internet (WWW a mobilní aplikace) M06 1 560 Kč 1 200 Kč 21%    
- modul 7 Sběrný účet ČS (platby strávníků přes sběrný účet ČS)- ČS sběrné účty zrušila - prodej ukončen! Použijte modul M08. M07 2 080 Kč 1 600 Kč 21%    
- modul 8 BANKY komunikace s bankami přes ABO či Gemini formát (HomeBanking / InternetBanking) M08 4 940 Kč 3 800 Kč 21%    
- modul 9 AJS - Automatizace jídelního systému (Výběr z více druhů, podpora HW - čtečky, výdejní terminály, otvírače) M09 1 690 Kč 1 300 Kč 21%    
- modul 10 INTERNETOVÝ NÁHLED JL + přístup ke stavu konta, přihlášek, odběrů,... - nutný modul M03, nebo M04 a M06 a SPS-3.3.3 M10 390 Kč 300 Kč 21%    
- modul 11 SMS objednávky možnost odhlášek a objednávek pomocí SMS - Vývoj a prodej ukončen, nahrazeno mobilní aplikací Jídelna.cz M11 2 730 Kč 2 100 Kč 21%    
- modul 12 HACCP možnost přiřazení schámat výrobních postupů s kritickými body k recepturám + jejich tisk - Vývoj a prodej ukončen. M12          
- modul 13 DPH integruje do SW podporu DPH pro plátce DPH M13 6 500 Kč 5 000 Kč 21%    
- modul 14 FAKTURY evidence faktur přijatých (za zboží atp.) a vydaných (za stravu atp.) - doporučený modul M08 M14 4 810 Kč 3 700 Kč 21%    
- modul 15 INTERNETOVÉ OBJEDNÁVKY Modul 10 + možnost odhlášek a objednávek/výběru*, nutný M10 a SPS-3.3.4 ev. 3.3.5 M15 4 680 Kč 3 600 Kč 21%    
- modul 16 PC VÝDEJ evidence a kontrola výdeje na výdením PC (druh, velikost porce... statistiky) - nutné moduly M03 nebo M04 a vždy M09 M16 5 720 Kč 4 400 Kč 21%    
- modul 17 PC OBJEDNÁVKY pro objednávky a odhlášky přes objednávkové PC - nutný modul M03 nebo M04 a vždy M06 a M09 M17 7 150 Kč 5 500 Kč 21%    
- modul 18 MAJETEK Evidence na kartách s možnosti přiřazení místnosti, správce, střediska + odpisy - Vývoj ukončen. M18 3 770 Kč 2 900 Kč 21%    
- modul 19 PŘÍSTUPOVÝ SYS. kontola vstupu dle nastavených oprávnění a času - nutný modul M09, doporučený modul M22 M19 7 020 Kč 5 400 Kč 21%    
- modul 20 FINANCE ČP - tisk složenek, platby přes ČP (datová komunikace s ČP) M20 4 160 Kč 3 200 Kč 21%    
- modul 21 Vazba na SW BAKALÁŘI natažení osob a jejich aktualizace + další vazby (Import vyžaduje Javu 32 bit!) M21 8 190 Kč 6 300 Kč 21%    
- modul 22 DOCHÁZKA zaznamenání příchodů/průchodů/odchodů + výkazy a editace - nutný modul M09 M22 5 850 Kč 4 500 Kč 21%    
- modul 23 Školní AKTIVITY A PLATBY Evidence předpisu za školné, akce (divadla, ŠvP...), kroužky, pomůcky... - doporučen balíček FinOp M23 6 413 Kč 5 300 Kč 21%    
Síťovost - umožnění práce SW s daty na síti (serveru) - za každé on-line zařízení (PC, terminál) pracující s daty přes síť S 2 340 Kč 1 800 Kč 21%    
Zvýhodněné balíčky: Popis modulů SW neleznete v PDF manuálu
1 licence programu JÍDELNA "MINI" (moduly 0,1,3,6) JI 6 370 Kč 4 900 Kč 21%    
1 licence programu JÍDELNA "KLASA" (moduly 0,1,2,3,5,6,10) JK 8 320 Kč 6 400 Kč 21%    
1 licence programu JÍDELNA "OPTIM" (moduly 0,1,2,3,5,6,8,10,14) JO 11 570 Kč 8 900 Kč 21%    
1 licence programu JÍDELNA "MAXI" (moduly 0,1,2,3,5,6,8,9,14,15) JX 15 470 Kč 11 900 Kč 21%    
1 licence programu JÍDELNA "SILVER" (moduly 0,1,2,3,5,6,8,9,14,15,16) JS 19 370 Kč 14 900 Kč 21%    
1 licence programu JÍDELNA "GOLD" (moduly 0,1,2,3,5,6,8,9,14,15,16,17) JG 25 870 Kč 19 900 Kč 21%    
1 licence programu JÍDELNA "FINOP"(moduly 0,2,8,14) JF 5 980 Kč 4 600 Kč 21%    
1 licence programu JÍDELNA "SKOLA"(moduly 0,2,8,14,23) SP 11 440 Kč 8 800 Kč 21%    
Ostatní: Při ceně SW nad 6 tis.-1 hod školení zdarma
Aktualizace SW Jídelna o jednu verzi (rok) výše = 10% z aktuální ceny modulů a síťovosti (o více verzí = 15% za každou)
Doporučujeme uzavřít Smlouvu o Poskytování Služeb, bod 3.1.1 - ušetříte starosti i peníze
UPG 10 - 15% z ceny modulů+síťovosti/rok 21%    
2. a další licence pro stejný subjekt, ale jiná data (detašované pracoviště atp.) - nové licenční číslo DET 30% 20% 21%    
2. a další licence pro jiný subjekt, ale stejného uživatele (2. MŠ atp.) SEC 95% 80% 21%    
Odebrání modulu/ů z licence na výslovné přání zákazníka (lze jen při aktualizaci, ev. rozšíření SW) M-xx 520 Kč 400 Kč 21%    
Na přání vyrobíme instalační CD, či vytiskneme manuál (kroužková vazba) MAT 260 Kč 200 Kč 21%    
Doprovodné služby - Smlouva o poskytování služeb (cena za každý započatý měsíc, minimální doba objednání je na pololetí nebo rok)
SPS-3.1.1-Pravidelná aktualizace SW Jídelna Pravidelná aktualizace SW Jídena bez starostí a se slevou PA 10% z ceny M+S/rok 21%    
SPS-3.2.1-Hotline (HL) telefonická poradna (1% z aktuální ceny modulů+síťovosti / měsíc) HL 6% z ceny M+S/pol. 21%    
SPS-3.2.2-Pravidelná údržba = 1 hod/měs. práce technika zdarma (lze dojednat i více hodin) v ceně je i HL PU 585 Kč 450 Kč 21%    
SPS-3.2.3-Jídelna klub = sleva na práci technika 50%, HL a Aktualizace ZDARMA !!! JK 878 Kč 675 Kč 21%    
SPS-3.3.1-Pronájem SW Jídelna- žádná počáteční investice, vždy aktuální verze SW NAJ 20% z ceny M+S/rok 21%    
SPS-3.3.2-Cloud - prostor pro zálohování/přenos dat ze SW Jídelna na našem serveru CL 20 Kč / 10 MB / měs. 21%    
SPS-3.3.3-Provoz internetového náhledu - k modulu 10 (první měsíc zdarma) - odeslání dat na Internet dle zásad ochrany os. údajů PIN 130 Kč 100 Kč 21%    
SPS-3.3.4-Provoz internetových odhlášek/přihlášek - k modulu 15 (první měsíc zdarma) - nástavba (dokoupení) k SPS 3.3.3 PIO 130 Kč 100 Kč 21%    
SPS-3.3.5-Provoz internetových objednávek (výběr)- k modulu 15 (první měsíc zdarma) - nástavba (dokoupení) k SPS 3.3.4 PIV 65 Kč 50 Kč 21%    
Služby (Cena za hodinu, započítává se každá započatá 1/2 hodina, 5 km. U cestovného se účtuje nejméně 1 hod a 45 km.)
Práce u zákazníka při osobní návštěvě (připočítává se cestovné) SO 910 Kč 700 Kč 21%    
Práce u zákazníka bez osobní návštěvy technika - vzdálená správa přes Internet VZD 1170 Kč 900 Kč 21%    
Hromadná školení, konzultace, poradenství, … SN 02 telefonujte 21%    
Paušál za výjezd ve městě kde máme zastoupení - Praha, Zlín (Neúčtují se km a čas na cestě.) OS 03 780 Kč 600 Kč 21%    
Cestovní čas při výjezdu (Čas jedné osoby strávený na cestě. Netýká se měst, kde máme zastoupení.) OS 01 195 Kč 150 Kč 21%    
Cestovní náklady při výjezdu za km (Netýká se měst, kde máme zastoupení. Dlouhé cesty dohodou.) OS 02 13 Kč 10 Kč 21%    
V případě dotazů k produktům či službám nás neváhejte kontaktovat na tel.: 241 495 088, případně nechte vzkaz na zeleném záznamníku 800 888 819 a my Vám zavoláme.
Konkurent UpGrade - předložíte-li fakturu na obdoný SW, dostanete na moduly SW Jídelna ve stejném rozsahu 20 % slevu!
Instalaci a nastavení může provádět klient, doporučujeme jí však svěřit technikovi (1 hod při koupi SW nad 6.000,- Kč zdarma).
Min. konfigurace PC: CPU i3, 4 GB RAM, 500 MB na HDD + data, LCD 17“ a připojení k internetu. Lépe: CPU i5/7, 8 GB RAM, SSD disk.
Pro provoz SW v síti dopopručujeme kvalitní a rychlý server, kde bude uložena SQL databáze (Firebird server nutný) a síťově spouštěná aplikace Jídelna.
Zákazníci se smlouvou o poskytování služeb - zaručena pravidelná a přednostní údržba, aktualizace, HotLine a hodiny práce se slevou 50-100%.
Pořadí servisů se řídí rozsahem smlouvy o poskytování služeb a pořadím došlých objednávek. Servis mimo pracovní dobu (7-16 hod) je s přirážkou 25%.
Lze provozovat na OS 32 i 64 bitů. Pozor, pro import dat z DBF (DOS verze, případně dat ze SW Bakaláři) vyžaduje ovladač ODBC Javu 32 bitů!
Dodáváme i další SW (operační systémy, kancelářský, antivirový-AVG, ...) a HW (tiskárny + spotřební mat., telefony, tablety ...).
Nová značková PC a modernizace starých počítačů - uděláme cenovou nabídku dle požadavků zákazníka. Pište na info@barda.cz

 
::Objednat SW a služby::
 
zpět nahoru